Missing Persons

हराएका ब्यक्तिहरूको विवरण                  

फोटो

नाम  : भावना गिरी
लिङ्ग :
महिला
उमेर
  : २२ बर्ष
ठेगाना : जलथल २, झापा
हराएको मिति र समय : २०७१।११।१५ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध

 

नाम  : रिना मगर
लिङ्ग : महिला
उमेर  : २२ बर्ष
ठेगाना : भद्रपुर १४, झापा
हराएको मिति र समय : २०७१।११।१५ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

 

 

नाम  : सन्जना भण्डारी
लिङ्ग : महिला
उमेर  : १५ बर्ष
ठेगाना : भद्रपुर १४, झापा
हराएको मिति र समय : २०७१।११।१५ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

 

नाम  : शोभा राणामगर
लिङ्ग : महिला
उमेर  : १६ बर्ष
ठेगाना : सल्ले-७, धनकुटा
हराएको मिति र समय : २०७१।११।०६ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

नाम  : दाक्षिकि तामाङ्ग
लिङ्ग : महिला
उमेर  : २६ बर्ष
ठेगाना : हिले-१, धनकुटा
हराएको मिति र समय : २०७१।११।०१ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

नाम  : शंकर वीर सिंह बस्नेत
लिङ्ग : पुरुष
उमेर   : ४० बर्ष
ठेगाना : बिराटनगर उपनपा ११, मोरङ्ग
हराएको मिति र समय : २०७१।०३।२० गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

नाम  : सबिता मण्डल       
लिङ्ग : महिला
उमेर  : २० बर्ष
ठेगाना : बिराटनगर उपनपा १३, मोरङ्ग  
हराएको मिति र समय : २०७०।०९।१६ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

नाम  : आईत माया लिम्बु       
लिङ्ग : महिला
उमेर  : ५८ बर्ष
ठेगाना : फुङलिङ ३, ताप्लेजुङ्ग  
हराएको मिति र समय : २०७०।०६।०७ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

नाम  : छत्र बहादुर बोगटी     
लिङ्ग : पुरुष
उमेर  : ५१ बर्ष
ठेगाना : ढुग्ङेदाघु ३ घर भई फुङलिङ ५ बस्ने  
हराएको मिति र समय : २०७०।०५।०४ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

 नाम  : प्रभाकर पौडेल   
लिङ्ग : पुरुष
उमेर  : ६८ बर्ष
ठेगाना : हाङदेवा ७ ताप्लेजुङ्ग  
हराएको मिति र समय : २०७०।०४।१० गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।

 

नाम  : बिपना गुरुंग(किपा शेर्पा)
लिङ्ग : महिला
उमेर  : २२ बर्ष
ठेगाना : हाङदेवा १ ताप्लेजुङ्ग 
हराएको मिति र समय : २०७०।०४।०६ गतेदेखि हराई वेपत्ता
देख्‍नुहुने महानुभावहरुले नजिकको प्रहरी कार्यालयमा खवर गरिदिन हुन अनुरोध ।