जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर मातहत प्रहरी चौकी माङजाबुङको नव-निर्मित कार्यालय भवन समुद्‍घाटन गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. ज्ञान बिक्रम शाह
जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथर मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय मेमेङको नव-निर्मित कार्यालय भवन समुद्‍घाटन गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. ज्ञान बिक्रम शाह
प्र.प्र.का. मानवश्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.न. ३१६२ मिति २०७५।०१।१७ गतेको पत्र आदेशानुसार प्रहरी जवानबाट प्रहरी हवल्दार पदमा पदोन्नती हुनु भएका प्रहरी हवल्दार सबद नारायण चौधरीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. ज्ञान बिक्रम शाह ।
प्र.प्र.का. मानवश्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.न. ३१६२ मिति २०७५।०१।१७ गतेको पत्र आदेशानुसार प्रहरी जवानबाट प्रहरी हवल्दार पदमा पदोन्नती हुनु भएका प्रहरी हवल्दार प्रेम कुमार तामाङलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. ज्ञान बिक्रम शाह ।
प्र.प्र.का. मानवश्रोत विकास विभाग, कर्मचारी प्रशासन शाखाको च.न. ३१६२ मिति २०७५।०१।१७ गतेको पत्र आदेशानुसार प्रहरी जवान पदबाट प्रहरी हवल्दार पदमा पदोन्नती हुनु भएका प्रहरी हवल्दार पुष्प कुमार झुरझारलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गर्नु हुँदै प्र.ना.म.नि. ज्ञान बिक्रम शाह ।

Latest News

Other News